Facebook

Twitter

0

Markanızı;  Marka Başvurusu Belgesi ile korumazsanız, koruması olmayan bu markanız siz piyasada ürününüzü tanıtıp para kazanmaya başlamadan, taklitleri piyasada dolaşmaya başlar.

1

Marka  Başvurularında Destekten Faydalanmak için Asya Patent Yanınızda!  Marka Başvurularında Desteklerde Faydalanmak için Asya Patent Yanınızda!

0

  Barkod Numarası Alamak Çok Kolay. Barkod Numarası Alımında Asya Patent Olarak Sizlere Özel Fiyatımız 80 TL . Detay için Bizi Arayın

0

Marka Tescili Başvurularında Com.tr Alan Adınız Bizden. Detay için Bizi Arayın

REFERANSLARIMIZ

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

MARKA HABERLER

  • Pera'da Flamenco Workshop; CAROLINA FERNANDEZ ile yeni döneme başlıyor! Ünlü Sanatçı ve eğitmen ilk defa İstanbul’a geliyor. Avrupa, Amerika ve…

  • 2014 KOSGEB tarafından desteklenen Yurtiçi Fuar Listesi          Başlangıç Tarihi Fuar Adı Yeri İşletmenin Son Başvuru Tarihi  …YURTİÇİ FUAR LİSTESİ

  • Tasarım, gelişmiş olan ülkelerin markalaşma yolunda önem verdikleri basamakların ilklerinden biridir. Tasarım üzerine gerçekleştirilen organizasyonlar ve etkinlikler dünya çapında ses… KOBİ ve Girişimcilere her alanda desteklerini sunan KOSGEB, ülkemizin gelişmişlik göstergelerine büyük katkı sağlayacak olan Tasarım konusuna da büyük önem vermektedir. Tasarımla birlikte patent sayıları ve patent değerleri de yine gelişmişliğin en önemli göstergelerindendir. Yaratıcı fikirlerin görsel vitrinini oluşturan ve adeta miras değeri taşıyan tasarımın önemini, 81 vilayetimizde bulunan Hizmet Merkezi Müdürlüklerimizde yer alan KOBİ Uzmanlarımız ve üniversitelerle yapılan işbirlikleri neticesinde değerli akademisyenlerimiz, KOBİ ve Girişimcilerimize anlatmaktadır. Bu konudaki rehberlik ve danışmanlık çalışmalarımız artarak devam etmektedir.    Genel Destek Programı   Tasarım Hizmeti Alımına Destek   İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir.   Destek programlarının alt başlıklarında yer alan Tasarım desteği, “Genel Destek Programı” içerisinde değerlendirilmektedir. Üst limiti 15.000 TL olan Tasarım desteğimiz bazı şartları ihtiva etmektedir. Bu destekten yararlanılabilmesi için ürün tasarımının; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre  Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şartı aranmaktadır.   Genel Destek programımızın alt başlıklarında yer alan bir başka önemli desteğimiz ise Sınai Mülkiyet Hakları desteğimizdir. KOBİ’lerin tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan ürün/hizmetlerinin korunabilmesi amacıyla alacakları Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topografyaları Tescil ve Yurtdışı Marka Tescil Belgelerine destek verilmektedir. Desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.   Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı   Genel Destek Programı’nın yanı sıra Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’nın içerisinde de Tasarım desteklerini sunmaya devam ediyoruz. KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon projelerini geliştirmeye yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversiteler ile kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden; teknik, tasarım v.b. konularda alacağı danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir. Bu danışmanlıklar sayesinde işletmelerimiz profesyonel bir bakış açısına sahip olmakla birlikte olası bir değer kaybını da engellemiş olmaktadırlar. Bu desteğin üst limiti ise 25.000 TL’dir.   Fikri ve Sınai Mulkiyet Destek Programı   Yine Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı altında gerçekleşen Sınaî ve Fikrî Mülkiyet Hakları Desteği programı kapsamında da işletmelerimize üst limiti 25.000 TL olan destek programımızı sunuyoruz. Bu destek sayesinde, işletmelerimizin fikri kazanımlarının heba olmasını önlüyor, ekonomimize katma değer sağlıyor ve markalaşma yolculuğunda önemli bir katkı sağlıyoruz.    Asya Patent Olarak, tasarımları ve fikirleriyle ülkemize katma değer yaratan ve yaratacak olan tüm vatandaşlarımızı harekete geçmeye çağırıyor, Kosgeb Destek programlarının daha detaylı bilgilerine ulaşmak için www.asyapatent.com.tr  adresimiz ve +90 212 640 90 39 numaralı çağrı merkezimizi ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.TASARIM Destekleri

  • KOSGEB’in ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü AB programı olan COSME’den (KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) Girişimcilere yine önemli bir proje çağrısı geldi. Girişimcilere… Entrepreneurship Education (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative) Çağrı Duyurusu   Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB COSME Programı ulusal koordinatörüdür. COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;   -KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, -Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, -Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve -Girişimciliğin teşvik edilmesi, amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.   COSME Programı’nın alanlarından işletmeler ve girişimciler iş ortamının iyileştirilmesi için ortaya onulan “Çerçeve koşulların geliştirilmesi” başlığı Girişimcilikle de ilgilenmektedir. Bu alan dahilinde Avrupa Komisyonu tarafından “COS-WP2014-4-06 Entrepreneurship Education (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative) ” çağrısı yayımlanmıştır.   COSME Programı’nın alanlarından işletmeler ve girişimciler iş ortamının iyileştirilmesi için ortaya onulan “Çerçeve koşulların geliştirilmesi” başlığı girişimciliğin geliştirilmesi ile de ilgilenmektedir. Bu alan dahilinde Avrupa Komisyonu tarafından “COS-WP2014-4-06 – “Entrepreneurship Education (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative)” çağrısı yayımlanmıştır.   Girişimcilik Eğitimi; insanları, kendilerine koydukları hedefleri başarmaları ve başarılarla dolu bir hayat sürmeleri için ihtiyaçları olan bakış açısına, bilgiye, yeteneğe ve sorumluluk bilincine sahip girişimci bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.   Girişimcilik Eğitimi’nin başlıca hedefleri; -          Girişimcilik zihniyeti ve tutumu oluşturmaya temel olan kişisel özellikleri ve yetenekleri (yaratıcılık, inisiyatif alma, risk kabulü, kendine güven, bağımsızlık vb.) inşa etmek, -          Kendi işletmesine sahip olma ve muhtemel kariyer seçenekleri hakkında öğrencilerin farkındalıklarını artırmak, -          Öğrencilerin proje çalışmalarında ve/veya sınıf dışı aktivitelerde (öğrencileri iş dünyası veya bölge halkı ile bağlayacak) yer alabilecekleri uygulama temelli metodlar kullanmak, -          Kendi işine sahip olmak ve kendi kendini yönetmek için gerekli temel ticari becerileri sağlamak, ve nasıl başarılı bir şekilde ticari veya sosyal girişim başlatıp geliştirebilecekleri hakkında bilgi vermek.   Çağrının Amacı:   Bu proje teklif çağrısının amacı; Girişimcilik 202 Eylem Planında yer alan teklif çağrıları ile uyumlu olarak, mevcut Avrupalı ve ulusal uzmanları biraraya getiren bir “Pan-Avrupa Girişimcilik Öğrenim Açılımı” geliştirmektir. Bu eylem planı; girişimcilik eğitimini geliştirmeye ve bu bölgede AB düzeyinde derinlemesine işbirliği yapmaya istekli politika belirleyiciler ve uzmanlardan oluşan ağı desteklemekte ve cesaretlendirmektedir.   Bu çağrı 2012 ve 2013 yıllarında Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (CIP) kapsamında finance edilen eylemleri sürdürmektedir. 2012 yılında bir proje teklif çağrısı yayımlanmıştır ve şu anda 7 adet Avrupa projesi desteklenmektedir. Finanse edilen bu projelerin hedefleri, eğitmenler için online platformlar geliştirmek ve girişimcilik yeteneklerinin değerlendirilmesi için araçlar tanımlamaktır. Dahası girişimcilik eğitimi stratejilerinin ve ölçümlerinin etkisi üzerine yeni bir çalışma başlatılmıştır. Bu çağrı kapsamında ödüllendirilecek olan teklif, aynı zamanda bu faaliyetlerin sonuçlarına gore belirlenecektir.   Halihazırda Avrupa’da okullarda ve üniversitelerde girişimcilik eğitimine katkıda bulunan bir takım uyumlu stratejiler ve ölçümler vardır. Ancak bu eylem, Girişimcilik 2020 Eylem Planı ve Yeniden Düşünme Eğitimi üzerine Komisyon Tebliği ile uyumlu, eğitim sistemlerinde temel olacak bir öğrenim türü yaratmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.     Mevcut çağrı hakkında bilgiler: -    Avrupa düzeyinde ve üye ülkelerde bilinen girişimcilik eğitimi için bir ağ kurmak için gereken yeterli süre üç yıl olarak önerilmektedir. Bu ağ, girişimciliği tanıtma çalışmalarının bir parçası olmayı kendine görev edinen kuruluşların direk alakası sonucunda neticelenecek olan AB fonlamasının ardından sürdürülebilir olmalıdır.   -      Çağrı teklifi aşağıdakilerle sonuçlanmalıdır; o   Bir ağ oluşumu, o   Online bir araç oluşumu, o   Çalıştaylar ve eş düzeyde öğrenme aktivitelerinin organizasyonu, , o   Girişimcilik öğrenimi için model bir pan-Avrupa merkezi test edilmesi ve oluşturulması.   -        Girişimcilik 2020 Eylem Planı, aşağıdaki göstergeler yardımı ile ölçümlenecektir; o   Ağa katılan üye sayısı ve katılımcıların büyüklüğü ile kalitesi (kullanıcı sayısı, dokümanın ulaşılabilirliği ve açıklığı, bağlantı türleri ve yoğunluğu vb.), o   Ağın faaliyetlerinden faydalanacak ülkelerin sayısı, o   Önerilen ve yayılan ilham verici politika uygulamalarının bağlantısı, kalitesi ve sayısı, o   Sosyal yardım faaliyetlerinin sayısı, o   Avrupa genelinde girişimcilik eğitiminin değerlendirilmesine ve ölçümüne aktif katkı, o   AB fonlamasından ve 3 yıllık proje süresinin bitiminden sonar faaliyetlerin devamı (sürdürülebilirlik).   -        Önerilen faaliyetler şunlardır; o   Bir ağ kurulması, o   Bir interaktif online araç yaratılması, o   Doğru uygulama prezentasyonu, o   Eş düzey öğrenme, o   Bilgi toplayan ve değerlendiren dokümanlar oluşturulması.   -    Çağrı için son başvuru tarihi 20 Ağustos 2014’tür (Brüksel saatiyle saat 12:00:00). Çağrı metninde verilen takvime göre başvurular 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında değerlendirilecek olup, Ekim/Kasım ayında başvuru sahiplerine bilgi verilecek, Aralık’ta hibe anlaşmaları imzalanacaktır. Ocak 2015’te ise projeler başlatılacaktır. -        Toplam bütçe 350.000 AVRO olup, tek bir proje için hibe desteği sağlanacaktır. -        Başvuru sahibi kuruluşlar mutlaka tüzel kişilikler  olmalıdır. Bunun yanında tamamen ya da kısmen kamu veya özel kuruluşlar olabilir; özel kuruluşlar yasa ile kurulmuş olmalıdır.   -        Başvuru sahipleri; o   Ulusal ya da bölgesel merciler ( en az 7 ülkeyi temsil eden) o   Uluslararası kuruluşlar (en az 7 ülkede faaliyet gösteren) o   İlk iki tanım dışında kalan organizasyonlar (kamu idareleri, yerel merciler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, dernekler) olabilir.   -        Her türlü detay ve ilgili dökümanlar http://ec.europa.eu/easme/entedu_en.htm web sitesi adresinden edinilebilir. Bu web sayfasında, ilerleyen günlerde başvuru sahiplerinin Katılımcı Portalına erişebileceği, ilgili verileri online olarak doldurabilecekleri ve gerekli tüm dokümanları yükleyebilecekleri bir link verilecektir. Başvuru sahiplerinin elektronik olarak başvurularını teslim etmeden önce Başvuru Klavuzunu okumaları faydalı olacaktır. -        Çağrı ile ilgili her türlü soru EASME-COSME-ENTEDU-CALL-2014@ec.europa.eu e-posta adresine sorulabilir. Avrupa Komisyonu, bu eposta kutusuna atılan soruları periyodik olarak yukarıdaki web adresinde yayınlamaktadır. -        11  Haziran 2014 tarihli yayına http://ec.europa.eu/easme/files/entredu/call-entredu.pdf  adresinden erişilebilir.   Bu kapsamda ülkemizin COSME Programı'ndan etkin faydalanabilmesi adına, kurum/kuruluşunuzun "girişimcilik eğitimi" temalı çağrı çerçevesinde duyuru ve/veya başvuru yapması, başvuru olduğu taktirde, konuyla ilgili gelişmeler hakkında COSME Ulusal Koordinatörü olan Başkanlığımızın ile de bilgi paylaşılması ülkemiz menfaatleri doğrultusunda gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.COSMEİşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programıkosgeb

  •   Gönen İğne Oyası' Coğrafi İşaret başvurusu ilanı Türk Patent Enstitüsü13 Şubat 2014 Perşembe tarihli 28912 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.  …Cografi İşaretİğne OyasıGönenGönen İğne OyasıMahreç İşareti

Hata
  • Besleme bilgisi yüklenirken hata oluştu

SATILIK MARKALAR

DANIŞANLARIMIZDAN HABERLER

MARKA BAŞARILARIMIZ

BASIN ODASI

ONLINE BASVURU

Online hizmet almak için tıklayınız

SORGULAMA

Marka, patent ve tasarımlarınızı sorgulayıp durumunu ögrenebilirsiniz. Marka sorgulamak için tıklayınız

SATILIK MARKALAR

ÜYELİKLERİMİZ

showshowshowshowshowshowshow